de > fr > en > nl
Zoeken
Natuur en landschap

In lijn met de wet van het natuurpark wijdt het park zich aan de conservering van het natuurhistorische en culturele erfgoed. Het natuurpark is een toevluchtsoord voor zeldzame en bedreigde flora en fauna. Daarnaast wordt ook het stuwmeer van de Boven-Sûre, de kern van het natuurpark, in het kader van de nationale drinkwatervoorziening steeds belangrijker. In dit opzicht wil het natuurpark

  • zich als competentiecentrum voor natuur en landschap in de regio positioneren (bv. het biologische station als expertise- en coördinatiecentrum in de regio opzetten, burgeradvisering aanbieden, het duurzame gebruik van het land in samenwerking met de land- en bosbouw alsook de gemeenten stimuleren, karteringen en kadasters voor planning en monitoring uitvoeren, beschermprogramma’s en -acties voor diersoorten en biotopen realiseren en totaalconcepten opstellen).
  • het gehele watersystem duurzaam onderhouden, opbouwen en gebruiken.