de > fr > en > nl
Zoeken
Landbouwadvies

Om tegemoet te komen aan de doelstellingen van het natuurpark, in het bijzonder met betrekking tot milieu-, bodem- en waterbescherming maar ook wat de duurzame ontwikkeling van de regio aangaat, zijn de wezenlijke taken wat de landbouw betreft:

  • Een landbouwadvies in harmonie met de drinkwaterbescherming en de natuur (bv. mestplanning, basisadvies, erosie, gebruik van pesticiden).
  • De ontwikkeling van nieuwe producten en mogelijke inkomsten in samenhang met de landbouw (bv. diversificatie van de landbouwproducten, ook marketing en verkoop).
  • De bevordering van een positief image van de landbouw in de regio van het natuurpark.

Sinds augustus 2000 kunnen alle ondernemingen van de natuurparkgemeenten een beroep doen op de heer Frank Elsen als landbouwconsulent. Op aanvraag wordt iedere landbouwer verder geholpen bij algemene of speciale problemen. De landbouwconsulent heeft uiteraard ook de labelproducten “vum Séi” onder zijn hoede.

De belangrijkste punten van het advies zijn:

  • de huidige landbouwwet (onderhoud van het landschap, nitraatrichtlijn etc.)
  • het mestplan
  • Nmin-analyses in het maïs
  • plantenteelt (bemesting, plantenbescherming)
  • sensibilisering voor milieuvriendelijke productiemethodes (programma’s ter promotie van milieuvriendelijkheid in de landbouw en biodiversiteit)
  • advies inzake waterbescherming