de > fr
Zoeken
Coördinatie en netwerk

Het natuurpark van de Boven-Sûre wil met het oog op een gemeenschappelijke en duurzaam georganiseerde ontwikkeling van de regio als coördinatie- en netwerkplatform fungeren. Daarnaast wil het natuurpark echter ook in de nationale en internationale context actief zijn.

Het natuurpark zet zich in voor:

  • De stimulatie van een duurzaam nederzettingenbeleid (bv. dorpsontwikkeling, duurzaam bouwen, energieadvies).
  • De verbetering van de regionale coördinatie bij de planning en implementatie van regionaal belangrijke aanwijzingen van gebieden, infrastructuurmaatregelen en concepten in het kader van een duurzame regionale ontwikkeling (bv. Webgis, sturing van de bezoekers aan het meer, aanwijzing van beschermde natuurgebieden, LEADER, Landakademie, ORTAL, netwerk van de natuurparken).
  • De ondersteuning van de regionale economie en de werkende bevolking ter verbetering van de regionale toegevoegde waarde en de socio-economische ontwikkeling van de regio (bv. “vum Séi”-producten, Guichet Unique PME).

Door verschillende programma’s van de EU wordt een grensoverschrijdende samenwerking mogelijk gemaakt en gepromoot: