de > fr > en > nl
Zoeken
Milieueducatie

Door middel van een actieve milieuvorming is het de bedoeling dat de bewoners en bezoekers van het natuurpark gesensibiliseerd worden. Het natuurpark voldoet daarmee aan de strategische doelstellingen, die in de natuurparkwet vastgelegd zijn: de conservering en valorisatie van het natuurlijke en culturele erfgoed, de verbetering van milieu-, bodem- en waterbescherming alsook de stimulering van het toerisme in harmonie met natuur en milieu.

Het natuurpark wil dus

  • de regionale natuur, cultuur en al wat daarmee gepaard gaat voor jong en oud ervaarbaar en begrijpelijk maken, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren.
  • sensibiliseringsinitiatieven voor inwoners, bezoekers, gemeenten en andere doelgroepen opstellen en uitvoeren.