de > fr > en > nl
Zoeken
Doelstellingen en opgaven

Het natuurpark van de Boven-Sûre bestaat al sinds 1999 en werd in het leven geroepen om de natuurlijke en culturele bijzonderheden van de regio in het noordwesten van Luxemburg te beschermen, te promoten en tot ver over de grenzen bekend te maken. Bovendien wordt de economische en ecologische ontwikkeling van de regio door verschillende projecten ondersteund. Ook de lokale bevolking wordt voor de eigen omgeving warmgemaakt door educatieve activiteiten en natuur- en milieuvorming.

Concreet betekent dit dat de medewerkers van het natuurpark in samenwerking met de vijf natuurparkgemeenten zich bezighouden met zaken zoals

  • Bescherming van de natuur en het landschap
  • Natuur- en milieueducatie
  • Toerisme en cultuur
  • Regionale marketing
  • Coördinatie en administratie alsook
  • Landbouw